www.regi.si      
 
 
Registracija domen ASPect
 
   
           
     
   

Pogoji Uporabe

   
   
 
O REGI
Pogoji Uporabe

Domov

spletni iskalnik REGI in z njim povezane storitve

 1. VELJAVNOST POGOJEV UPORABE

  Pogoji uporabe se nanašajo na spletni iskalnik REGI in vse druge izdelke in storitve na strani www.regi.si (storitve REGI). Storitve REGI ne vključujejo storitev oglaševanja na spletnem iskalniku REGI. Posamezni izdelki in storitve REGI imajo lahko svoje pogoje uporabe in v tem primeru se uporabljajo tako ti pogoji, kot posebni pogoji za vsako posamezno storitev. V primeru konflikta med pogoji uporabe, imajo prednost posebni pogoji za vsako posamezno storitev.

  Pogoji uporabe se nahajajo na spletnih straneh REGI.

 2. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

  Vsa vsebina storitev REGI je avtorsko pravno zaščitena kot individualna stvaritev oziroma kot podatkovne zbirke. Varstvo zajema besedila, programsko opremo ter izvorno kodo. Avtorsko pravno zaščitene vsebine je dovoljeno uporabljati zgolj za zasebne namene, razen če to ni prepovedano s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo.

 3. DOVOLJENA UPORABA

  Storitve REGI je dovoljeno uporabljati zgolj za osebno, ne-komercialno uporabo. Prepovedana je uporaba storitev REGI za prodajanje storitev in izdelkov. Prepovedano je kakršno koli kopiranje rezultatov iskalnika REGI, njihovo spreminjanje ter vključevanje v drugo spletno stran, izdelek ali storitev, razen kopiranja rezultatov za osebno uporabo in razen uporabe, ki je izrecno dovoljena s posameznimi storitvami REGI. Prepovedana je uporaba avtomatskih poizvedb ali drugih robotov, ki avtomatsko pridobivajo podatke iz storitev REGI ali na drugačen način avtomatsko posegajo ali komunicirajo s storitvami REGI. Za vsako komercialno uporabo storitev REGI je potrebno skleniti predhoden dogovor s podjetjem ASPect.

 4. VSEBINA ISKALNIKA REGI IN OMEJITEV ODGOVORNOSTI ZA POVEZAVE

  Podjetje ASPect nima vpliva na vsebino oziroma rezultate poizvedb na spletnem iskalniku REGI. Programska oprema avtomatsko preiskuje svetovni splet za spletnimi stranmi, ki ustrezajo obsegu spletnega iskalnika REGI in vsebino najdenih spletnih strani začasno shrani v skladišče podatkov. Nato se strani v skladišču podatkov uredijo. Ko uporabnik v spletni iskalnik REGI vnese iskani pojem se avtomatsko opravi poizvedba v kazalu spletnih strani in dobljene rezultate ustrezno razvrsti ter prikaže uporabniku.

 5. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

  Odgovornost za povezave

  Podjetje ASPect nima vpliva na prikaz rezultatov poizvedb, pač pa gre samo za urejeno in po določenih kriterijih razvrščeno zbirko relevantnih spletnih povezav na spletne strani izven njegove kontrole. Podjetje ASPect ne preverja vsebine spletnih strani, preden so le te vnešene v skladišče podatkov, saj to zaradi količine podatkov objektivno ni mogoče. To pomeni, da se lahko med rezultati na spletnem iskalniku REGI prikaže tudi povezava na spletno stran, katere vsebina je nezakonita, škodljiva, zavajajoča, sporna ali žaljiva, za kar podjetje ASPect ne odgovarja.

  Zaradi narave interneta podjetje ASPect ne more prevzeti in ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino takšnih spletnih strani. Podjetje ASPect ne prevzema odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi vsebine tretjih spletnih strani, povezava na katere je prikazana med rezultati spletnega iskalnika REGI. Podjetje ASPect nima vpliva na nobeno spletno stran, katere naslov se prikaže med rezultati na spletnem iskalniku REGI in celotna vsebina teh spletnih strani je pod izključno kontrolo upravljavcev teh spletnih strani. Prav tako podjetje ASPect ne prevzema nobene odgovornosti za kratke opise spletnih strani, ki se prikažejo poleg povezave na zadevno spletno stran in sicer med rezultati spletnega iskalnika REGI, saj je ta vsebina sestavni del HTML izvorne kode in tako v sferi upravljavca zadevne spletne strani.

  Internet se stalno spreminja in tehnologija, ki bi prikazovala popolnoma ažurno stanje interneta ne obstaja. Podjetje ASPect zato ne more in ne prevzema nobene odgovornosti za popolnost in pravilnost in ažurnost rezultatov spletnega iskalnika REGI ter pravilno delovanje vseh povezav na spletne strani izven obsega svoje kontrole. Podjetje ASPect zagotavlja storitve REGI takšne kot so in brez kakršne koli odgovornosti.

  Odgovornost za vsebino storitev REGI in njihovo delovanje

  Storitve REGI so za uporabnike brezplačne. Podjetje ASPect ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino, dostopnost, delovanje in brezhibnost storitev REGI. Podjetje ASPect nadalje ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli morebitno škodo, ki bi nastala uporabnikom zaradi nezmožnosti uporabe storitev REGI, zaradi zaupanja v vsebino storitev REGI, zaradi izgube podatkov ali zaradi drugih razlogov povezanih z delovanjem in dostopnostjo storitev REGI. Podjetje ASPect si pridržuje pravico, da kadar koli, iz katerega koli razloga in za kakršno koli obdobje prekine zagotavljanje storitev REGI, če meni da je to potrebno.

  Omejitev odgovornosti v teh pravilih uporabe velja pod pogojem, da je v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru neskladnosti velja takšna omejitev odgovornosti, v kakršnem obsegu je dovoljena z veljavno zakonodajo.

 6. UMIK SPLETNE STRANI IZ REZULTATOV SPLETNEGA ISKALNIKA REGI

  Ker se iskanje spletnih strani opravlja avtomatsko, se v skladišče podatkov shranjujejo ter nato razvrstijo tudi spletne strani, za katere njihovi upravljavci ne želijo, da bi bile prikazovane v spletnem iskalniku REGI. V tem primeru lahko upravljavec spletne strani doda v spletni dokument meta podatek v katerem je zapisano da REGI dokumenta ne sme razvrstiti. Podjetje ASPect striktno upošteva ta navodila in tako označenih spletnih strani ne prikazuje. S tem je torej upravljavcem spletnih strani dana možnost, da izvzamejo svojo spletno stran iz rezultatov spletnega iskalnika REGI. Podjetje ASPect opozarja, da zaradi ažuriranja skladišča podatkov, meta zaznamek upošteva od naslednjega ažuriranja naprej in torej lahko pride do ve&#dnevne zamude. V tem vmesnem času je določena spletna stran še vedno dostopna preko spletnega iskalnika REGI, oziroma obratno. Enako velja v primeru, da se določena spletna stran izbriše, saj je v prehodnem obdobju še vedno dostopen njen hitri predogled.

  Ker gre v primeru iskanja spletnih strani in njihovega prenosa v skladišče podatkov za avtomatski postopek, podjetje ASPect ne more sam odstraniti posamezne spletne strani iz rezultatov spletnega iskalnika REGI. To mora storiti upravljavec zadevne spletne strani, oziroma ponudnik strežniškega prostora, pri katerem gostuje zadevna spletna stran. To stori z zgoraj opisanim postopkom. Več informacij o standardih na spletnih straneh je možno dobiti na spletni strani: http://www.robotstxt.org/wc/robots.html.

 7. VARSTVO ZASEBNOSTI

  Podjetje ASPect zbira določene informacije o uporabnikih, na podlagi katerih pa ni mogoče določiti posameznika in zato niso osebni podatki v smislu veljavne zakonodaje. Podatki, ki se avtomatsko shranjujejo v dnevnikih so IP naslov ter čas in trajanje obiska. Podjetje ASPect shranjuje te podatke na tehnično in programsko varovani računalniški opremi.

  Podjetje ASPect uporablja te informacije zgolj z namenom zagotavljanja in izboljševanje storitev REGI ter za spremljanje statistike njihove uporabe. Podjetje ASPect teh podatkov ne uporablja za sledenje načinu obnašanja posameznih uporabnikov, niti jih ne posreduje nobenim tretjim osebam, razen državnim organom za namen pregona storilcev prekrškov in kaznivih dejanj, kadar ti to izrecno zahtevajo.

 8. SPLETNI IMENIK

  Podjetje ASPect uporabnikom omogoča brezplačni vpis v spletni imenik. Uporabnik lahko izbira med ročnim in avtomatskim vpisom spletne strani v spletni imenik. Pred objavo nove spletne strani v spletnem imeniku vpis pregleda urednik in ga potrdi ali zavrne. Ta potrditev se opravi zgolj enkrat, zato je podjetje ASPect lahko odgovorno zgolj za stanje spletne strani ob potrditvi vpisa. Podjetje ASPect ne more in ne prevzema nobene odgovornosti za kakršne koli naknadne spremembe v vsebini spletne strani, saj o teh spremembah ni obveščen, niti nima kontrole nad njimi.

 9. SPLOŠNO

Podjetje ASPect si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni te pogoje uporabe, če meni da je to potrebno.

Tehnična pomoč:
(04) 238 19 19

Sponzor strani ASPect - lasersko graviranje